понедељак, 21. новембар 2011.

DUHOVNO PROBUĐENJE


           DUHOVNO  PROBUĐENJE  - blizina SMRTI –
                      (Drugi ponovni dolazak – Hrista)
                         - Šta se događa posle SMRTI ? -

Mišljenje o ovome tekstu može dati svako. Ali SUD o ovome, može dati samo onaj, ko je prošao dublje i ozbiljnije proučavanje antroposofski orijentisane - duhovne nauke !

Danas (21 novembra) Pravoslavna crkva slavi Aranđelovdan. To je arhanđeo-Mihailo (prvi) od sedam arhanđela koji upravljaju čovečanstvom. On upravlja inteligencijom Sunca (360) godina, dok ostalih šest arhanđela upravljaju naizmenično svaki po (300) godina sa inteligencijama ostalih šest planeta. Kada se Sunce na svom putu kroz Zodijak pomeri iz jednog znaka u drugi znak (npr. iz Bika u Ovna) na Zemlji prođe vreme od 2160 godina. To je jedno vremensko razdoblje gde u vladavini čovečanstvom učestvuju svih sedam vladajućih arhanđela. Arhanđeli se nalaze u Trećoj trijadi viših nebeskih hijerarhija. Za one bolje upućene u ovu materiju, poznato je da je postojao u st. Grčkoj jedan učenik apostola Pavla, po imenu Dionizije Areopagit. On je bio osnivač jedne ezoterne škole mudrosti, gde je on  očuvao saznanje o tzv. Nebeskim  hijerarhijama- (3 trijade puta 3=9). O tome je govorio i vladika Justin Popović. Tako da je iz tih saznanja i nastao ovaj tekst, s kojim želim dati mali  doprinos današnjem prazniku posvećenom arhanđelu Mihailu-vladaru današnje epohe (od 1890 pa nadalje 360) godina.!!!     
Postavlja se pitanje: - Šta je cilj i svrha čoveka na Zemlji? Odgovor: Hrišćanski život je pre svega blagodatan život, pa zato cilj toga života jeste oboženje čoveka. Tako da u tom smislu čovek u svome razvoju dostigne stepen i savršenstvo Anđela (ali kroz mnoge ponovne živote – na Zemlji) i da na takav način  postane deseta duhovna hijerarhija!! - Kao njegovo živo ujedinjenje sa Bogom, sva su njegova dobra učinjena dela samo sredstva za zadobijanje Svetoga Duha u nama. Jedino dobra dela koja se čine u ime Hristovo, donose nam taj plod: tj. duhovno buđenje. Ono  nam dolazi sa delovanjem Božanske milosti, koja nam donosi spasenje - što je plod svih naših vrlina, gde  ono priprema svoje stanište u našem telu i duši i tako preobražavajući i telo i dušu. Da, sve one duše koje su  novo-probuđene duhovno, tada   Božja milost, prevodi ih iz raspadljivog u ne raspadljivo stanje, tj. iz telesne smrti u život u Duhu – iz tame u svetlost.
Čim Duh Božiji dotakne srce čoveka, on se budi za višu svest, tako da u čovekovom životu postoji trenutak duhovnog buđenja. Stoga je rečeno: „Budite na straži i molite se, da ne bi ostali bez Duha Svetog“! Pre svih naših vrlina, najviše nam molitva pomaže da zadobijemo blagodat Duha Svetoga, koji nam stoji na raspolaganju u svako vreme i na svakom mestu. Tako npr. kad neko dođe u neku životnu opasnost ili blizinu smrti, taj najčešće doživi pomenuto duhovno buđenje. To izgleda ovako: - Munjevitom brzinom otvara mu se neporeciva stvarnost, koja mu pokazuje sve u pravom i istinitom svetlu, na sledeći način. Ceo protekli njegov život mu se na čudesan način prikazuje - u nekoliko sekundi- „gledanjem unatrag“ redosledom sve što je proživeo do detinjstva unazad, od kada mu počinje sećanje na samoga sebe. To je fenomen smrti ! On je trenutno dejstvo Božije milosti, koja budi našu dušu za stvarni život, da ne prekorači granicu smrti, inače se prekida srebrna nit života pa nije redak slučaj, da se  poneke duše- takoreći nađu sa svojim najmilijim, koji su već prešli prag smrti, na onaj tzv. drugi „onostrani“ svet - U takvim slučajevima Božja blagodat munjevito uništava ceo sklop naših samoobmana u čovekovoj svesti i sećanju, osvetljavajući istovremeno celi Božji poredak Istine i dobrote. Svojstvo ovakvog stanja pred licem neizbežnog Suda Božjeg, jeste užas ništavnosti i sebičnosti našeg dotadašnjeg života, a divljenje pred savršenstvom i blaženstvom Božanstvenog poretka koji nam se na ovaj način objavljuje. Pod uticajem Božanske milosti, naš Duh počinje iznova da zadobija svoje prirodno saznanje o Bogu. Pa tako iz ljubavi prema Bogu javlja se i budi naša savest, kao sudija i svedok svih naših misli, osećanja i htenja. Ona nam približava da saznamo svu zabludu i bez-izlaznost , iz koje se ne može pobeći. Izlaz, koji se pronađe naposletku se prihvata svesno i radosno. Takođe poruku spasenja, prihvata i naš Duh tj. (Ja- ego) svom snagom i poverenjem, spreman da učini sve što je ovog puta došlo do naše svesti i što je neizbežno!
Mi smo u šaci Boga - pravednog Sudije, gde svesno proživljavamo Njegov gnev za sva naša učinjena nedela, (Rim. 1, 18). No iz te nevolje nas oslobađa blaga vest četiri Evanđelja. Naša se duša sada svesno i dobrovoljno obraća Bogu. Zatim se blagodat, koja je ranije pomagala spolja, sada useljava u unutrašnjost (dušu), gde se počinje buditi snažno osećanje za Boga. Ukoliko se to osećanje u susretu tzv. „bliske smrti“ ne uguši, ono će tokom vremena na odgovarajući način postati sve vatrenije. Ako li ga neko svojom nemarnošću i uguši, taj će neminovno proći kroz mnoge nevolje i patnje, sve jedno da li on to znao ili ne znao. Zbog toga će mu biti potrebne mnoge molitve, da bi ga ponovo zadobio. Ako čovek želi da korača pravim Hristovim putem, mora se pre svega potruditi da stekne Božju Milost. Ali blagodat – milost prilazi samo onome, ko je svojom slobodnom voljom traži.
Hristovo carstvo obasjava nas, čim naša duša spozna Hrista kao svoga Gospodara, i čim se On u nju useli. Početak nastaje u našoj odluci, da služimo Hristu kao sluge i pomoćnici prinoseći mu kao žrtvu naš Um i slobodu. Takvu žrtvu Hristovo biće prihvata i čini sa čovekom savez –Novoga zaveta!
Sada na početku trećeg milenija – posle Misterije na Golgoti ( Raspeće, smrt, Vaskrsenje i praznik - Duhova), objavljuje nama Hrišćanima najveći pomoćnik i sluga Hristov: arhanđel–Mihailo, svoju mudrost(Antroposofiju) i kako sa njenim saznanjem možemo saznati pravu Istinu o tzv.„Drugom dolasku Hristovom“! – Šta je to ? To nije ništa drugo nego duhovna objava  Hrista u eterskom (životnom) telu. Upravo onako kako ga je doživeo apostol Pavle, (Savle) na putovanju za Damask. Svima nam je poznato da je u ono vreme Savle tj. (Pavle), bio revnosni protivnik Hrista, pa kako je bio veoma učen i posvećen u staro- jevrejske misterije, doživeo je milošću Božjom, da prvi - čak štaviše- i od svih apostola Hristovih, on vidovitim očima posle telesne smrti Hristove, ugleda etersko telo Hrista. Koje je tako sjalo svetlošću da se osećao kao slep nekoliko dana i pao u dubok san. To je bila njegova Inicijacija tj. njegovo novo Hrišćansko posvećenje. Od tada je znao, da je on postao jedan od glavnih apostola Hristovih (čuven sa njegovim Poslanicama).
 E sad, dragi moji hrišćani, nužno nam je saznati Istinu (Hrista) i njegov tzv. Drugi ponovni dolazak ! Dakle, sazrelo je vreme za sve one koji su tragali i nosili Hrista u svom srcu na pravilan način, i već se osposobili svojim duhovnim tj. vidovitim očima, da ugledaju Hristovo etersko (životno) telo, kao što ga je pre dve hiljade godina u svom doživljaju -pred Damaskom- doživeo apostol. Pavle – zvani Savle!
To je dragi moji, tzv. - Drugi ponovni dolazak Hrista!! Ali ovog puta u tzv eterskom (životnom) telu. Nikako u fizičkom telu, kao što se to danas podrazumeva na logičan način Nikada se tako visoke kosmičke tajne, ne događaju dva ili više puta na isti način i na istom nivou, kao što je tzv.“Misterija na golgoti“ u Palestini, To je:  (raspeće smrt, vaskrsenje, vaznesenje i praznik-Duhova) !!!
Ko u ovo ne veruje neka vidi na „Guglu“: Na rubu znanosti - putovanje duše (1-4 dela), pa će se uveriti. Sve ovo što je ovde napisano posedujem (kao i neki  drugi) saznanja, deset puta i više  od gore navedenog!  Koga ovo interesuje?- Ako Bog da možda se sretnemo ?!?

Na Aranđelov-dan : 21 Novembar 2010                    Priredio: Mitob                                      
N…P. 

Нема коментара:

Постави коментар