недеља, 27. новембар 2011.

- TAJNA BOŽIĆA -


                                                      - TAJNA BOŽIĆA -
                                                                          (Božićni  impuls) 

Mišljenje, o ovom tekstu može dati svako, ali SUD o ovome može dati samo onaj, ko je prošao dublje i ozbiljne studije antroposofski orijentisane duhovne nauke – ANTROPOSOFIJE !!

Evo me opet. Pre nego što započnem ovo svoje izlaganje, evo me opet, ali ovog puta pod inspiracijom  pravoslavnog hrišćanskog praznika BOŽIĆA,  da kažem još nešto kao što sam progovorio u prethodna dva moja obraćanja (na Ivanjdan i drugi put na Aranđelovdan)! Ovi pred-praznični Pravoslavni dani posvećeni  rođenju ISUSA iz Nazareta,(pre 2000) godina, inspirišu me i obavezuju da na ovaj način ono što znam, moram saopštiti onim dušama koje čeznu za Istinom-tj.Hristom(Jov. 14:6).
O ovim i ovakvim Istinama, mogu i imaju zadatak da saopšte skrivena saznanja, oni koji imaju uvide iz izvora saznanja Mudrosti – tj. Sofije. Treba imati u vidu da  u drevnim vremenima u čovečanstvu još nije postojala intelektualna svest, kao što je ona danas. Dakle, sva naučna saznanja što su ih posedovali pojedinci – individue, u drevnim vremenima, saopštavana su preko duhovnih otkrića – iz duhovnog sveta. Zato, ako što više idemo unazad u prošlost, otkrivaju nam se sve veće tajne u kojima su se skrivala i čuvala ova tajna saznanja.  Zašto? Odgovor je: zbog – zloupotrebe! Tako su u tim drevnim vremenima postojala tzv. sveta mesta – Svetilišta, ili misterijske škole u kojima se čuvala univerzalna Mudrost-Sofija. U tim tajnim centrima i školama saopštavana je pojedincima, kojima je bilo već predodređeno ne samo da uče, nego da se podvrgnu školovanju koje je preobrazilo njihove duše do te mere, da su oni razvijali sposobnosti – Vidovitosti. Na taj su način sticali uvide u više – duhovne svetove. Pa kao takvi, oni su zatim postali predvodnici zaduženi da upućuju i predvode druge, koji su opet oni bili predodređeni da sa razumom shvate i prime takva saznanja tj. – Mudrost.
Ali sada u naše doba tzv. duše svesti, postaje neophodnost da se ono što se pre čuvalo kao tajna, sada se mora objaviti javno ! Zato je nužno i neophodno da ove tajne takođe saznaju i razumeju - kao najveću Istinu, tzv. opšta inteligencija -XX i XXI- veka. Međutim, u današnje vreme ne poštuju se mnogo sadašnji materijalistički autoriteti, na njihovu žalost to mora tako biti u naše doba tzv. duše svesti. Jer od -XIV- veka svaka duša - svakog čoveka na planeti-Zemlji, nastoji da postane slobodna i nezavisna u svom mišljenju i volji. Zato danas veliki broj ljudskih duša oseća čežnju za Istinom, - nesvesno željni istinske Mudrosti za koju su se još opredelili između prethodne smrti i sadašnjeg ponovnog života ovde na Zemlji. Iz toga razloga  bi se moglo  ređi sledeće: Sada pa nadalje doći će ljudi, koji će želeti sami da provere ono što im se saopštava. S toga je na početku našeg vremena neophodno potrebno pra-staru Mudrost zaodenuti u neku novu formu, koja bi bila prihvatljiva za današnji savremeni um i savremenu dušu. Ali ako to moramo da odradimo, onda se zapitajmo kako to da izvedemo? – Evo kako braćo Hrišćani: Hajde da pokrenemo pravi Božićni impuls!
JA sam lično, kao neki drugi ljudi, doživeo KLINIČKU smrt- zato i znamo  za reinkarnaciju! Međutim, treba znati da isto, kao što se -čovek razvija do sve viših stepena razvitka, to isto važi i za celokupno čovečanstvo . Tu je odgovor, zašto se oblici i forme one pra-mudrosti što je otkrivena ljudima, moraju menjati, da bi ona bila u skladu sa tokom njihove evolucije. Potrebno je takođe znati, da najveći UČITELJI čovečanstva deluju i danas među nama, kao što su uvek bili prisutni i u prethodnim našim životima – u različitim kulturama i civilizacijama. Mi, koji smo danas ovde na Zemlji prisutni kao duše u ovim našim sadašnjim telima, bili smo svi inkarnirani i u ranijim starim vremenima u nekom drugom narodu i rasi. Živeli smo kroz sve periode evolucije. Npr. za vreme Atlantide kao i posle propasti Atlantide koja je katastrofalno potonula u današnji Atlantski Okean! Prva naša inkarnacija posle katastrofe Atlantide, započela je u tzv. pra-Indijskoj kulturnoj epohi, otprilike 7.500 godina pre (nove ere). Kada je prošlo 2160 godina završila se ova epoha. Zatim iza nje sledila je pra- Persijska;  na ovu se nastavlja pra- Egipatska, posle ove dolazi Grčko- Rimska, zatim dolazi ova današnja (naša) –Germanska. U budućnosti će nastupiti još dve:- Slovenska, i na kraju ona koja će se zvati:-Američka. Sve ove nabrojane kulturne epohe trajale su i trajaće svaka po 2160 godina! Možda će neko kazati: „Šta me briga za ove gore pomenute epohe“? Naravno da se to može kazati.
 Ali veoma mali broj duša zna - koje sada žive u današnjim telima svuda na planeti, ni ne sluteći da su baš one kao i sve druge,živele nekada u svim pomenutim epohama u proseku po (pet) zemaljskih ponovnih života – tj. inkarnacija. A između ostalog, svaka je današnja duša u svakoj epohi bila i muško i žensko! Tako da se niko ne može požaliti da nije iskusio suprotan pol.
Opet postavimo pitanje: Koji je smisao i svrha ovoga našeg života? Odgovor je u sledećem:
Svaka naša duša ne inkarnira se na Zemlji samo zato, što se to dopada Bogovima, već zato, da bi ona sticala saznanja o sebi i učila: Ko je ona? Odakle dolazi? Kuda se vraća posle smrti fizičkog tela?. Zašto se ponovo vraća na Zemlju? – Treba takođe znati, da je lice Zemlje bilo sasvim drugačije onda kada se po prvi put naša duša inkarnirala na njoj, a biće opet drugačije kada se dostigne naša poslednja inkarnacija. Mi se na ovu Zemlju vraćamo uvek kada imamo na njoj nešto novo da naučimo, a ne ranije. Pa je to razlog zašto su intervali između inkarnacija tako dugački, (prosek 400 do 500) godina. Treba samo zamisliti koliko se područje našeg Balkana ili Evrope promenilo od onoga kakvo je bilo kada je Hristos hodao Zemljom, u poređenju kakvo je danas.
POSEBNO ovo želim naglasiti: da svaki čovek koji želi da sledi Hristov put, a to je: saznanje     -Da ne evoluira samo čovek na Zemlji. Dakle, takođe  evoluiraju i sva ( DUHOVNA bića) u duhovnim Hijerarhijama – u sve tri trijade!  ANĐEO evoluira na stepen ARHANĐELA, a ovi na stepen ARHAJA, Arhaji na stepen ELOHIMA itd. Dok je smisao i svrha ČOVEKA na zemlji, DA U SVOJOJ EVOLUCIJI  u slobodi dostigne  stepen ANĐELA!! Može li se to postići? Naravno da to ne može postići samo u jednom zemaljskom životu, već kroz mnoge i mnoge ponovne živote. Usuđuje li se neko da protiv ovoga kaže:da je ovo glupost što je ovde rečeno! - samo zato što ne veruje možda u zakon reinkarnacije?
 Svi oni koji ne veruju u zakon reinkarnacije, treba da znaju sledeće:
Na Osmom Vaseljenskom Saboru crkava, koji je održan (869) godine u Carigradu Tada je na tom saboru pod uticajem Rimo-katoličke crkve dekretom ukinut pojam: Reinkarnacija! Iako su još Platon i Sokrat govorili o pojmu:- ponovnih života. Naša  Pravoslavna crkva zvanično ne priznaje taj (Osmi) Sabor, ali zaključak koji je na njemu sramno donesen je prihvatila tj. ukinuta je Trihomija. Od tada se nije smelo više govoriti, da se čovek sastoji od tri člana (duha, duše i tela), nego samo od dva člana tj. (duše i tela)! Na osnovu ovog dekreta kasnija Inkvizicija je mačem i ognjem učinila najveći teror i  spaljivanja na lomačama, onih miliona nedužnih koji su se usprotivili ovoj tzv. „Dogmi, papske nepogrešivosti“. Tako da ni ostale druge Hrišćanske crkve ne mogu od onih zločina Inkvizicije - oprati svoje ruke. Jer ni dan-danas one ne priznaju zakon o „ponovnim životima“ na Zemlji. A to je ključ s kojim tek možemo otvoriti i jasno-pravilno razumeti, poruke sva četiri Evanđelja, kao i Pavlove poslanice!
Danas su najveći neprijatelji impulsu Hrista, postali oni koji su Origena (episkopa iz Aleksandrije) i njegovo učenje o„Događaju na Golgoti“ proglasili jeretičkim. Od tog trenutka do tada- Jedinstvena Apostolska Hristova crkva, počinje da se razdvaja. Godine (1054) Zapadna Rimo-katolička crkva zauzima kurs tzv. „šizme“- razdvaja se od jedinstvene Apostolske crkve. Zatim kasnije Papa u Rimu uspostavlja svoju „Dogmu nepogrešivosti“. Kojom sebe proglašava – zamenikom Boga na Zemlji. Iza ovih i sličnih dogmi stoje globalisti - pod impulsom- Antihrista !                ***                                                    
       *** – (Ovaj pasus dole, namenjen je posebno sveštenim licima) -
Dugo sam se dvoumio da li da ovaj dole pasus napišem? Možda će ovo nekima biti prst u oko? Ali šta ja mogu kad je ovo Istina i samo ISTINA ! – Ko želi može proveriti i kontaktirati me.
Na prekretnici vremena, (pre 2000 god) u Palestini su rođena u isto vreme u Vitlejemu- dva dečaka ISUSA – od dva oca (Josifa) i dve majke (Marije) !! Rodoslov jednog opisuje Matej u Evanđelju (1:1-17), a rodoslov drugog opisuje Luka u svom Evanđelju (3 gl. 23-31).  Obadva su rođena od plemena cara Davida. Isus iz (Mateja) po lozi Davidovog sina Solomona (kraljevska). Dok je Isus isto od Davidovog sina – ali Natana (sveštenička) loza. Pleme Isusa po  (Mateju) potiče od Avrama, a  Isusa po (Luki) od Adama. Zatim najava rođenja po (Mateju) objavljuje se Josifu (1:18-25); a po (Luki) Mariji (1:26-30).  Kod Mateja (1:1-14) dolaze mudraci-kraljevi u dvor i donose poklone (zlato, tamjan i izmirnu) ; kod Luke (2:1-13) dolaze pastiri sa polja i klanjaju se u štali detetu u jaslama.  Matejev beži u Egipat (2:19-23) a Lukin se vratio odmah  u Nazaret.  Kad je umro car Irod, vraća se porodica – po Mateju iz Egipta, i nastanjuje se takođe u Nazaretu! Kakva Božija promisao!?  BRAĆO, pokrenimo Božićni impuls- Pogledajte Gugl- sajt: Na rubu znanosti – (Putovanje duše) !
Na Božić 7 januara 2011 god.                                                                    Priredio: Mitob.
            Nova Pazova


Нема коментара:

Постави коментар